Lidmaatschap

Contributie

Sportles Contributie per trimester (12 weken)
Gymlessen € 43,33
Gezond&Fit, Fit&Strong, Pilates € 50,-
Volleybal volwassenen € 55,83
30% korting voor een tweede lidmaatschap voor volw. € 85,-
Volleybal jeugd € 26,25

Het sportseizoen bevat 36 lessen. De contributie wordt aan het eind van ieder trimester geïnd door middel van een éénmalige machtiging. Bij een ziekte langer dan 3 maanden kan op verzoek van het lid teruggave van de contributie verleend worden. Dit dient uiterlijk voor het eind van die derde maand gevraagd te zijn.

 

Per jaar worden ongeveer 36 trainingen gegeven.

 

Opzeggen kan per de 1e van de maand. 

Bij tussentijds instromen wordt de contributie geïnd vanaf de eerst deelnemende datum.  

Groepsindeling

  • De groepen worden ingedeeld naar leeftijd; de indeling wordt vastgesteld door het bestuur.
  • Met het oog op een verantwoorde samenstelling van de groepen kan de groepsindeling gedurende het jaar worden gewijzigd.
  • Als de groep de maximale grootte heeft bereikt, worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst gezet.
  • Bij vragen kunt u zich wenden tot het bestuur.
  • Bij onvoldoende deelname kan het bestuur beslissen trainingen samen te voegen of op te heffen.
  • Als de groepen groot genoeg zijn om te kunnen splitsen, kan het bestuur tijdens het seizoen het rooster     
  • Aanpassen om een nieuwe jeugdgroep op de zaterdagochtend te realiseren.